O firmie

BOMES jest systemem metody elementów skończonych przeznaczonym do obliczeń złożonych konstrukcji budowlanych i mechanicznych. 

Obecna wersja systemu BOMES uwzględnia wieloletnie doświadczenia inżynierów projektantów w obliczeniach komputerowych obiektów budowlanych. Autor systemu BOMES jest zarówno projektantem obiektów budowlanych oraz znanym geotechnikiem, jest doświadczonym informatykiem w zakresie numerycznych obliczeń inżynierskich w szczególności w zakresie problematyki dynamiki konstrukcji w rama MES. Doświadczenie projektanta, inspektora nadzoru budowlanego oraz wieloletnia praca naukowa została zgromadzona w systemie BOMES.


Zalety systemu BOMES na tle istniejących programów

BOMES, jako jedyny w Polsce umożliwia optymalne projektowanie konstrukcji przez opcje systemu – analiza wrażliwości. Projektant może posłużyć się analizą wrażliwości w następujących sytuacjach projektowych:

  1. gdy chce zmniejszyć ugięcie (np. dachu, mostu, stropu, …) - program podpowiada, które z przekrojów prętów należy zmniejszyć lub zwiększyć, aby zmniejszyć ugięcie,
  2. gdy chce zwiększyć stateczność konstrukcji przez zwiększenia siły krytycznej - program podpowiada, które z przekrojów prętów należy zmniejszyć lub zwiększyć, aby zwiększyć siłę krytyczną
  3. gdy chce przesunąć częstotliwość własną konstrukcji - program podpowiada, które z przekrojów prętów należy zmniejszyć lub zwiększyć, aby przesunąć częstotliwość własną.